Posts Tagged ‘trung thực xã hội’

Đại học tư thục và những sự áp đặt

Tháng Mười 2, 2009
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang áp đặt lên các trường ĐH quá nhiều: Chương trình khung, kiểm soát tài chính và cơ cấu nhân sự. – GS, TSKH Huỳnh Hữu Tuệ – Hiệu trưởng ĐH tư thục Bắc Hà.

Thị trường giáo dục – sợ nhưng không quản nổi và cấm nổi

Áp đặt chương trình khung và cơ cấu nhân sự

Giáo dục là một bộ phận hoạt động của xã hội, là tấm gương phản ánh trung thực xã hội đó; không thể có cải cách giáo dục nếu tách khỏi cải cách xã hội. Cơ chế của chúng nặng biết bao nhiêu mà kể, nó cần thời gian để thay đổi. Đó là chưa kể, có người còn có ý muốn duy trì quán tính này nữa.

Một lực lượng đóng vai trò không nhỏ trong hệ thống giáo dục ĐH hiện nay là khối các trường ngoài công lập. Nhưng đang gặp không ít trở lại trong bước phát triển của khu vực này.

Có thể thấy vấn đề nổi cộm là Bộ Giáo dục đã quyết định cho thành lập ĐH tư thục, nhưng vẫn áp đặt cơ cấu bộ máy và chương trình khung.

Ảnh minh họa

Thứ nhất, về chuyện áp đặt chương trình khung. Thử đặt vấn đề Bộ có đủ chuyên viên để viết hết các chương trình không, hay giao cho một chuyên viên viết? Mặt khác, một chuyên viên có viết nổi một chương trình đào tạo ĐH không? Đọc tiếp »

Advertisements