Posts Tagged ‘tỵ nạn’

Bảo tồn di tích các trại tỵ nạn

Tháng Mười 21, 2009

BoatPeople_tuong-dai_Bi-Dong-200Tượng đài tưởng niệm những người đã bỏ minh vì tự do trên biển ở Bidong. RFA file

Vào 12 tháng 10 này, một phái đòan người Việt hải ngọai, do Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam (trụ sở tại Australia) tổ chức, sẽ trở về thăm trại tị nạn Galang của thuyền nhân Việt Nam trước đây ở Indonesia, mang theo một Thỉnh Nguyện Thư với nội dung yêu cầu chính quyền sở tại duy trì Galang như là khu di tích lịch sử.

Bức Thỉnh Nguyện Thư của người Việt hải ngoại

Thỉnh Nguyện Thư cũng đề cập tới việc xin UNESCO công nhận trại tị nạn ấy là di sản thế giới. Thanh Quang tìm hiểu vấn đề này qua cuộc trao đổi với ông Trần Đông, Giám Đốc VKTNVN, và được ông cho biết như sau:

Ông Trần Đông : Vào ngày 12 tới đây, phái đoàn Người Việt Hải Ngoại sẽ đến Indonesia để trình Thỉnh Nguyện Thư, và một số quý thính giả cũng đã biết là hiện giờ thì Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam đã có một trang Thình Nguyện Thư ở trên Internet và nếu quý vị vào trang web của Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, trong đó có đường link đến trang thỉnh nguyện thư này. Đọc tiếp »

Advertisements

Bảo tồn di tích các trại tỵ nạn

Tháng Mười 2, 2009

BoatPeople_tuong-dai_Bi-Dong-200Tượng đài tưởng niệm những người đã bỏ minh vì tự do trên biển ở Bidong. RFA file

Vào 12 tháng 10 này, một phái đòan người Việt hải ngọai, do Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam (trụ sở tại Australia) tổ chức, sẽ trở về thăm trại tị nạn Galang của thuyền nhân Việt Nam trước đây ở Indonesia, mang theo một Thỉnh Nguyện Thư với nội dung yêu cầu chính quyền sở tại duy trì Galang như là khu di tích lịch sử.

Bức Thỉnh Nguyện Thư của người Việt hải ngoại

Thỉnh Nguyện Thư cũng đề cập tới việc xin UNESCO công nhận trại tị nạn ấy là di sản thế giới. Thanh Quang tìm hiểu vấn đề này qua cuộc trao đổi với ông Trần Đông, Giám Đốc VKTNVN, và được ông cho biết như sau:

Ông Trần Đông : Vào ngày 12 tới đây, phái đoàn Người Việt Hải Ngoại sẽ đến Indonesia để trình Thỉnh Nguyện Thư, và một số quý thính giả cũng đã biết là hiện giờ thì Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam đã có một trang Thình Nguyện Thư ở trên Internet và nếu quý vị vào trang web của Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, trong đó có đường link đến trang thỉnh nguyện thư này.

Đọc tiếp »