Posts Tagged ‘đàn áp tôn giáo’

Nhà thờ Bảo Lộc mời tăng ni Bát Nhã tạm trú, nhưng họ bị nhốt trong chùa Phước Huệ với tràn ngập công an.

Tháng Mười 2, 2009

BatNha-27-9-09Công an CSVN trục xuất tăng thân Làng Mai rời Tu Viện Bát Nhã. Họ đến nương náu ở chùa Phước Huệ, công an tiếp tục đến bao vây, khủng bố

Bằng một nghĩa cử thật đẹp và tình thân, một nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Bảo Lộc, chỉ cách chùa Phước Huệ một bức tường đã đưa ra lời mời chư tăng ni của tu viện Bát Nhã đang bị công an CSVN đàn áp đi tạm lánh tại Chùa Phước Huệ. Đã thế công an lại kéo đến bao vây chùa, quản thúc số tăng ni nầy “nộu bất xuất, ngoại bất nhập”; Giữa tình cảnh khốn đốn ấy, Nhà thờ Bảo Lộc ngõ lời mời các tăng ni sang ở tạm, nếu thầy trụ trì Thích Thái Thuận bị công an ép quá.

Một sư cô và một thầy hiện đang tạm trú tại chùa Phước Huệ đã xác nhận nguồn tin này. Hiện tại tất cả các tăng ni không được ra vào chùa. Công an tăng cường thật đông canh giữ cổng trước và cổng sau chùa, không ai ra vô. Tất cả Phật tử vào ra chùa đều bị lục xét thật kỹ. Trong chùa, công an có mặt khắp nơi, kể cả những nơi không nên có mặt.

Chỉ có một con đường đi ra mà thôi: Đó là ra đường lên xe đi về nhà, như công an mong muốn và áp lực thầy trụ trì chùa Phước Huệ. Thầy Thái Thuận – trưởng ban trị sự Phật Giáo thị xã Bảo Lộc – cũng đang bị đe dọa “bị tước quyền và bị trục xuất” ra khỏi chùa nếu còn chứa chấp tăng thân Bát Nhã. Đọc tiếp »

Advertisements