DVD: Sự Thật về Hồ Chí Minh

Trong nỗ lực phổ biến DVD: Sự Thật về Hồ Chí Minh, Linh mục Nguyễn Hữu Lễ (người chủ xướng Phong trào Quốc dân Đòi Trả Tên Sài Gòn) đã chính thức cho phép phát hành rộng rãi trên mạng (qua lối truyền thông đại chúng youtube), Đàn Chim Việt chúng tôi cũng xin góp một tay, mang những dữ kiện quý báu này đến với độc giả.

Đây là một bộ phim khá trung thực, dẫn chứng nhưng không bôi bác, được nhóm tổ chức dày công biên khảo, hy vọng sẽ được quảng bá sâu rộng trong cũng như ngoài nước để người Việt khắp nơi ý thức được mối hiểm họa mất nước cho bá quyền Trung quốc do sự hèn nhát của cầm quyền Cộng sản, một di sản bắt nguồn từ lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Đây là một phim tài liệu mà mỗi gia đình Việt Nam cần nên lưu giữ, rất mong quý vị đọc giả hưởng ứng ủng hộ DVD này. Chúng tôi cũng mong bộ phim này sẽ được thực hiện bằng Anh ngữ hầu được quảng bá sâu rộng đến cộng đồng ngoại quốc cũng như con em sinh viên học sinh chúng ta.

Quý vị có thể đặt DVD Sự Thật Về Hồ Chí Minh bằng cách:

Gởi Chi Phiếu hay Money Order bằng đường bưu điện:
Chi phiếu xin đề: PHONG TRAO SAIGON, và gửi về địa chỉ:

Phong Trào Sài Gòn

P.O. Box 1194
Stafford, TX 77497

*Chi Phiếu xin đề: Phong Trao Sai Gon (không bỏ dấu)

Ghi chú: DVD “SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH” do PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN gửi tặng . Tuy nhiên xin quý vị phụ giúp tiền cước phí chuyển gởi (shipping and handling) như sau:

-Tại Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada): $7.95/1 DVD
-Các nơi khác: 12.95 US$/1 DVD

Chi phiếu xin đề: PHONG TRAO SAIGON, và gửi về địa chỉ trên.
Ngoài cước phí, PHONG TRÀO hoan nghênh sự ủng hộ thêm của quý vị để mau chóng thanh toán số tiền vay mượn thực hiện và quảng bá phim “SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH”.

Chân thành cảm tạ,
PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN

XEM YOUTUBE VIDEOS (6 PHẦN)Sự Thật Về Hồ Chí Minh (DVD rip)

** Linh Muc Nguyễn Hửu Lễ chính thức cho phép phát tán rộng rãi trên mạng

DOWNLOAD LINKS:Computer

MEDIAFIRE LINKS:

XEM BẰNG ĐIỆN THOẠI CẦM TAY (CELLPHONE – 3GP FORMAT)

http://www.mediafire.com/?sharekey=f25b27cacd5ae753e7c82ed4b8f0c380a8444d261f4309ebb8eada0a1ae8665a

DOWNLOAD YOUTUBE VIDEO – FLV FORMAT

http://www.mediafire.com/?sharekey=f25b27cacd5ae753e7c82ed4b8f0c380311e61cc8f32876c5be6ba49b5870170

DVD FORMAT (4.7GB) 46 LINKS 100MB

http://www.mediafire.com/?sharekey=f25b27cacd5ae753e7c82ed4b8f0c3809bac0479e434bad75be6ba49b5870170

AVI FORMAT

http://www.mediafire.com/?sharekey=f25b27cacd5ae753e7c82ed4b8f0c3801813196fb5e7efb2c95965eaa7bc68bc

MEGAUPLOAD LINKS:

20 LINKS – 224MB – DVD FORMAT:

PW = ngungolam

 1. http://www.megaupload.com/?d=9BRTXMC3
 2. http://www.megaupload.com/?d=U0DMVYBX
 3. http://www.megaupload.com/?d=TU8U6IQ1
 4. http://www.megaupload.com/?d=B8TV9L8A
 5. http://www.megaupload.com/?d=TIM4AM3T
 6. http://www.megaupload.com/?d=FQOJJND1
 7. http://www.megaupload.com/?d=GAQ0I353
 8. http://www.megaupload.com/?d=Z33VR9BJ
 9. http://www.megaupload.com/?d=DE80HNFV
 10. http://www.megaupload.com/?d=APERF18Y
 11. http://www.megaupload.com/?d=32GDLRYX
 12. http://www.megaupload.com/?d=1Y8PP0MI
 13. http://www.megaupload.com/?d=I1EVEHQW
 14. http://www.megaupload.com/?d=F73DHTNN
 15. http://www.megaupload.com/?d=K33LY8ZQ
 16. http://www.megaupload.com/?d=7C79YLVU
 17. http://www.megaupload.com/?d=2OZ3HSCJ
 18. http://www.megaupload.com/?d=QO9KEP6T
 19. http://www.megaupload.com/?d=FUEPENUH
 20. http://www.megaupload.com/?d=2RK540U
PW = ngungolam

46 LINKS 100MB – DVD FORMAT (2 SETS OF LINKS)

 1. http://www.megaupload.com/?d=PHPL4BT6
 2. http://www.megaupload.com/?d=AN0N8MKZ
 3. http://www.megaupload.com/?d=LSCPAO5P
 4. http://www.megaupload.com/?d=KSPRQJJ8
 5. http://www.megaupload.com/?d=ARG67RK4
 6. http://www.megaupload.com/?d=48ARTLKD
 7. http://www.megaupload.com/?d=2PDU092D
 8. http://www.megaupload.com/?d=XVK3P2LN
 9. http://www.megaupload.com/?d=5MWEGS2I
 10. http://www.megaupload.com/?d=SY9WK1X8
 11. http://www.megaupload.com/?d=HAKCQSBK
 12. http://www.megaupload.com/?d=JWVHUAZ0
 13. http://www.megaupload.com/?d=97V1AN08
 14. http://www.megaupload.com/?d=5RJTD746
 15. http://www.megaupload.com/?d=3ZEMI3W9
 16. http://www.megaupload.com/?d=M10WWCQH
 17. http://www.megaupload.com/?d=2DSIPSYN
 18. http://www.megaupload.com/?d=WJKYVN6M
 19. http://www.megaupload.com/?d=PJJGRD9M
 20. http://www.megaupload.com/?d=W2TFRMAJ
 21. http://www.megaupload.com/?d=LJAWWCDA
 22. http://www.megaupload.com/?d=6ACYSTGK
 23. http://www.megaupload.com/?d=T8ZHT22S
 24. http://www.megaupload.com/?d=5W78JF0O
 25. http://www.megaupload.com/?d=HBN68U4I
 26. http://www.megaupload.com/?d=XLXYO5LJ
 27. http://www.megaupload.com/?d=W69X414H
 28. http://www.megaupload.com/?d=OHZWMXXO
 29. http://www.megaupload.com/?d=EIVD4XR8
 30. http://www.megaupload.com/?d=97VH4RVD
 31. http://www.megaupload.com/?d=J6HVRSD3
 32. http://www.megaupload.com/?d=K6X2AO2A
 33. http://www.megaupload.com/?d=DBBEOMUD
 34. http://www.megaupload.com/?d=ZE9CO5Q0
 35. http://www.megaupload.com/?d=TVGLUP1J
 36. http://www.megaupload.com/?d=JNZ3W9VA
 37. http://www.megaupload.com/?d=1O08LWMY
 38. http://www.megaupload.com/?d=MAU4DCDW
 39. http://www.megaupload.com/?d=XABOU9PT
 40. http://www.megaupload.com/?d=6DAYRPVY
 41. http://www.megaupload.com/?d=DICPPLOD
 42. http://www.megaupload.com/?d=B4OLVR5I
 43. http://www.megaupload.com/?d=WYF05531
 44. http://www.megaupload.com/?d=3AYORN16
 45. http://www.megaupload.com/?d=OPYQQCS0
 46. http://www.megaupload.com/?d=7M2DQLHC


01- http://www.megaupload.com/?d=E8Q8Y8Q2
02- http://www.megaupload.com/?d=7BEPZX26
03- http://www.megaupload.com/?d=JSBYCVOH
04- http://www.megaupload.com/?d=Q3WIQK5W
05- http://www.megaupload.com/?d=ZBU1ZN6R
06- http://www.megaupload.com/?d=080RPDXA
07- http://www.megaupload.com/?d=BU7ILFAS
08- http://www.megaupload.com/?d=LVIO02ZL
09- http://www.megaupload.com/?d=YT3JAAW5
10- http://www.megaupload.com/?d=I3S7S8A7
11- http://www.megaupload.com/?d=K41HGAD2
12- http://www.megaupload.com/?d=UM2GIQ0I
13- http://www.megaupload.com/?d=JBOT7FGF
14- http://www.megaupload.com/?d=XSEMJODF
15- http://www.megaupload.com/?d=HS9G66XZ
16- http://www.megaupload.com/?d=CAZM9EIB
17- http://www.megaupload.com/?d=37OJ8XP4
18- http://www.megaupload.com/?d=R7F1PUEC
19- http://www.megaupload.com/?d=6VF9IPEO
20- http://www.megaupload.com/?d=0DVLR5QE
21- http://www.megaupload.com/?d=SLN9U45E
22- http://www.megaupload.com/?d=E8IR71JX
23- http://www.megaupload.com/?d=E6XTF1D2
24- http://www.megaupload.com/?d=45HLA99W
25- http://www.megaupload.com/?d=EOY8OAD7
26- http://www.megaupload.com/?d=HMSLNSRQ
27- http://www.megaupload.com/?d=6DUMFNCL
28- http://www.megaupload.com/?d=H8Z1VVGG
29- http://www.megaupload.com/?d=MMWK9PWS
30- http://www.megaupload.com/?d=EPQYUU1J
31- http://www.megaupload.com/?d=315LLFUG
32- http://www.megaupload.com/?d=JNIUBQK3
33.a- http://www.megaupload.com/?d=085GGGNJ
33.b- http://www.megaupload.com/?d=JEVJ8SJO
34- http://www.megaupload.com/?d=MYPXUVMW
35- http://www.megaupload.com/?d=KYF6KXVV
36- http://www.megaupload.com/?d=MKJ1CBEY
37- http://www.megaupload.com/?d=XQFO8INT
38- http://www.megaupload.com/?d=LN6GD8FI
39- http://www.megaupload.com/?d=SOVBJXTJ
40- http://www.megaupload.com/?d=C0IQEWK7
41- http://www.megaupload.com/?d=8TWR76W1
42- http://www.megaupload.com/?d=V116I0JN
43- http://www.megaupload.com/?d=UQH5PI0M
44- http://www.megaupload.com/?d=SVFAFOQC
45- http://www.megaupload.com/?d=NTKKY89F
46- http://www.megaupload.com/?d=N1VTTNY0

Link #33 mình phải chia nhỏ ra làm 2 phần, mình mới UP được, mong các bạn thông cảm cho, mình ráng hết sức rồi, nhưng MEGA cứ báo bị lỗi thôi.

AVI – 4 LINKS

 1. http://www.megaupload.com/?d=MCY2B8LM
 2. http://www.megaupload.com/?d=177LFIX7
 3. http://www.megaupload.com/?d=R73F7HS7
 4. http://www.megaupload.com/?d=7V7YZGQR

FLV (YouTube/IPhone) – 4 LINKS

 1. http://www.megaupload.com/?d=XV6L6VD2
 2. http://www.megaupload.com/?d=QYOVDS12
 3. http://www.megaupload.com/?d=I4A5IBTL
 4. http://www.megaupload.com/?d=U750JGW6

AVI – 15 LINKS

 1. http://www.megaupload.com/?d=YFID1NRQ
 2. http://www.megaupload.com/?d=2AP1WNX7
 3. http://www.megaupload.com/?d=2GTE75J9
 4. http://www.megaupload.com/?d=KNRO6NMK
 5. http://www.megaupload.com/?d=UWULZ14W
 6. http://www.megaupload.com/?d=20MRGTZZ
 7. http://www.megaupload.com/?d=N9GJK2QV
 8. http://www.megaupload.com/?d=F16A90SK
 9. http://www.megaupload.com/?d=547FUKFJ
 10. http://www.megaupload.com/?d=4AUSDZRG
 11. http://www.megaupload.com/?d=N8D0IPCJ
 12. http://www.megaupload.com/?d=WL617SIA
 13. http://www.megaupload.com/?d=RNPRRO9D
 14. http://www.megaupload.com/?d=PJEX554T
 15. http://www.megaupload.com/?d=K08OISMZ
 1. http://www.megaupload.com/?d=9OCQ93E5
 2. http://www.megaupload.com/?d=5SKJJYA9
 3. http://www.megaupload.com/?d=LNCHHCBI
 4. http://www.megaupload.com/?d=O4HJ1JGR
 5. http://www.megaupload.com/?d=TOPPYXJT
 6. http://www.megaupload.com/?d=RLROXIMW
 7. http://www.megaupload.com/?d=SBI1O8QH
 8. http://www.megaupload.com/?d=NQA1C8ET
 9. http://www.megaupload.com/?d=JH6L8U9S
 10. http://www.megaupload.com/?d=3LO4HOKL
 11. http://www.megaupload.com/?d=KGO5UV6V
 12. http://www.megaupload.com/?d=XGPH35QR
 13. http://www.megaupload.com/?d=INA3S55Y
 14. http://www.megaupload.com/?d=R6SU714Z
 15. http://www.megaupload.com/?d=010DHSBT


Advertisements

2 Comments »

 1. 1
  caibangtiensinh Says:

  Tôi đánh giá cao về phim, những học giả, nhà nghiên cứu, những nhân chứng,… được phỏng vấn đều có uy tín và đưa ra các tài liệu dẫn chứng về cuộc đời ông Hồ có giá trị xác thực và khoa học. Tuy nhiên về phía nhà cầm quyền VN họ cũng trưng ra một số hạn chế của phim, như ông Từ Quang Hoá trong bài “Sự thật HCM-sáng ngời một niềm tin” đăng trên báo Quảng Trị 04/11/2009 có nêu “Xin dẫn ra một số chỗ: Ghi tên ảnh và lời thuyết minh về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp nhưng hình ảnh là của Đại tướng Văn Tiến Dũng; phỏng vấn nhà văn Trần Mạnh Hảo thì hình ảnh lại là khuôn mặt nhà thơ Hoàng Trần Cương đã biến dạng; những chú thích ngớ ngẩn như đoạn thuyết minh Chính phủ Liên hiệp năm 1946, nhưng trên ảnh là năm 1945; cải cách Ruộng đất ở Việt Nam được thực hiện bắt đầu vào năm 1953 thì gán lên màn hình đó là năm 1951.
  Rồi ông Vũ Ngự Chiêu ăn nói càn rở rằng “Nguyễn Thị Minh Khai là vợ Võ Nguyên Giáp”, trong khi đó vợ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là bà Nguyễn Thị Quang Thái em ruột của Nguyễn Thị Minh Khai” hay
  “những ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh sắp lâm chung, Viện Quân y 108 đã cử một tổ cán bộ đặc biệt chăm sóc Bác, trong đó có cô Ngô Thị Oanh – y tá Viện Quân y 108, sinh năm 1949, quê ở xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã hát khúc dân ca quan họ Bắc Ninh: “Người ơi, người ở đừng về” ru Bác Hồ vào giấc ngủ vĩnh hằng. Hiện nay, chị Nguyễn Thị Oanh đang làm việc tại Bệnh viện tư nhân Tràng An, đường Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội… ” về việc này mong nhóm làm phim kiểm chứng và sửa chữa lại để bộ phim có giá trị xác thực hơn.

 2. 2
  ngocson Says:

  cam on linh muc nguyen huu le cung cac hoc gia ciay cong nghien cuu de vach tran toi ac cua toi do dan toc hcm


RSS Feed for this entry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: