Công bố Sách Trắng Quốc Phòng nhằm mục đích gì?

Hai-quan-Viet-Nam-dang-duoc-hien-dai-hoa-257219-1Một người lính Hải quân QĐND (CSVN) tưới rau trên một đảo của quần đảo Trường Sa.

Phạm Trần

Quân đội giữ nước hay giữ đảng?

Nếu bảo đảng Cộng sản Việt Nam thích la làng để doạ cướp đừng vào nhà cũng đúng, mà nói Việt Nam đã biết sợ nanh vuốt của Trung Cộng nên muốn mọi người chú ý đến mình cũng phải; nhưng nếu nói quân đội Việt Nam chưa biết ai là kẻ thù nên để lộ cái thế yếu của mình thì cũng không sai trong hoàn cảnh hiện nay.

Bằng chứng cho tình huống lung tung, mất định hướng này của quân đội CSVN đã diễn ra ở Hội nghị quân chính toàn quân năm 2009 khai mạc ngày 5/12 tại Hà Nội.

Hội nghị nghe to hơn sự thật này cũng giống như các Hội nghị khác đang thay phiên nhau diễn ra ở Việt Nam vào thời kỳ tổng kết thành tích cuối năm, nhưng có khác đôi chút ở chỗ quân đội đã được khuyến cáo giữ vững tư tưởng để chống kẻ nội thù ẩn mặt trong điều được gọi là “diễn biến hoà bình”.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, trong Báo cáo những việc đã làm được và chưa làm được của quân đội đã cảnh giác toàn quân hãy: “Thường xuyên nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý tốt các tình huống phức tạp, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia. Quân đội đã có nhiều biện pháp tích cực và có hiệu quả để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.”

Đảng Cộng sản Việt Nam có trên 3 triệu đảng viên trong số dân 87 triệu người, nhưng chỉ có chừng 450 ngàn quân chính quy và lối 5 triệu quân trừ bị, kể cả lực lượng Võ trang Nhân dân.

Đem số quân này so với khoảng 2 triệu rưỡi quân Trung Quốc và trên 800 ngàn quân trừ bị có trang bị vũ khí tôi tân gấp trăm lần hơn phiá quân đội Việt Nam thì sự chênh lệch này không cần phải so sánh mới biết ai mạnh hơn ai.

Tuy nhiên, trong Diễn văn tại buổi khai mạc Hội nghị, Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng đã không hề nói gì đền mối đe doạ của người hàng xóm khổng lồ và đầy tham vọng. Ngược lại, ông Mạnh đã kêu gọi quân đội phải chú ý đến những kẻ nội thù.

Ông Mạnh nói: “Cần nhận thức rõ vấn đề quân đội là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân, của nền quốc phòng toàn dân, của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; là lực lượng chính trị trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân… Trong tình hình mới, hơn bao giờ hết, quân đội phải tỉnh táo, nhạy bén về chính trị, phân biệt rõ địch, ta, đối tượng, đối tác, nắm vững bản chất, đánh giá đúng các hiện tượng, chủ động ngăn ngừa và đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Quân đội thường xuyên nắm chắc tình hình, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, xử lý đúng đắn các tình huống phức tạp, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh của đất nước.”

Nhưng cũng giống như cả trăm lần trước đây, hầu như các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống Địa Phương đều lo ngại quân đội mất tinh thần trước các đe doạ của ngoại bang, và tình hình suy thoái đạo đức, lối sống quan liêu tham nhũng của không nhỏ đảng viên ở cấp Lãnh đạo.

Ông Mạnh nói: “… Trong xây dựng quân đội, lấy xây dựng về tư tưởng chính trị làm cơ sở; tập trung đổi mới tổ chức, nội dung phương pháp huấn luyện, đào tạo; cải tiến, đổi mới vũ khí, trang bị, phương tiện; phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự; xây dựng quân đội chính quy, duy trì kỷ luật nghiêm minh, tự giác, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng đến bản chất, thanh danh của Quân đội nhân dân Việt Nam.”

Riêng Phùng Quang Thanh thì lại khuyến cáo quân đội phải: “ …Tiếp tục nắm, dự báo tốt tình hình, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị bất ngờ; xử lí tốt các tình huống, giữ vững ổn định trên biển, trong nội địa, biên giới, bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch phòng thủ tác chiến gắn với tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu…. Các cấp ủy chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, chú trọng về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng; chủ động đấu tranh chống âm mưu, hành động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và quan điểm sai trái, giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.”

Chỉ thị của ông Mạnh và ông Thanh muốn lúc nào quân đội cũng phải “sẵn sàng chiến đấu” trùng hợp với ý kiến của Thiếu tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ viết trong báo Quân Đội Nhân Dân ngày 9/11/2009.

Ông Sơn viết: “Việc xây dựng, tăng cường sức mạnh quốc phòng trong thời kỳ mới có vị trí, vai trò rất quan trọng, góp phần ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu phá hoại, chiến tranh xâm lược của kẻ thù…Xây dựng sức mạnh quốc phòng trong thời kỳ mới cần tiến hành toàn diện cả sức mạnh vật chất và sức mạnh tinh thần. Trước hết, phải chăm lo xây dựng lực lượng quốc phòng. Các cấp, ngành, từ trung ương đến cơ sở cần tổ chức, động viên toàn dân tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân có lực lượng thường trực mạnh, lực lượng dự bị hùng hậu, thực sự là nòng cốt, sẵn sàng đối phó thắng lợi với các tình huống quốc phòng trong thời bình, cũng như khi chiến tranh xảy ra.”

Đọc bài viết của ông Sơn trong khi đất nước không có chiến tranh khiến gợi lại không khí của giai đoạn đảng CSVN chuẩn bị dư luận cho cuộc chiến tranh biên giới với Trung Hoa từ 17 tháng 2 đến 16 tháng 3 năm 1979.

Cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu này đã làm cho Trung Hoa thiệt hại khoảng 60 ngàn quân vừa chết và bị thương, trong khi phía Việt Nam mất chừng trên 40 ngàn lính và thường dân. Nhưng thiệt hại vật chất và tài sản của dân Việt Nam tại 6 tỉnh tiếp ranh giới với Trung Hoa thì không bút mực nào có thể tả hết.

Do đó, mọi người sẽ không ngạc nhiên tại sao vào lúc có xung đột và tranh chấp tại Biển Đông giữa Trung Hoa và Việt Nam mà ông Sơn lại kêu gọi: “ Cần tập trung xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc thế trận của nền quốc phòng toàn dân, trên mọi vùng, miền của đất nước, nhất là ở các địa bàn chiến lược trọng điểm. Chú trọng xây dựng thế trận phối hợp đấu tranh trên các mặt trận của lực lượng chính trị và tác chiến của Lực Lượng Võ Trang trong thời bình cũng như khi có chiến tranh xảy ra, nòng cốt là các khu vực phòng thủ, cốt lõi là thế trận lòng dân. Xây dựng thế trận lòng dân trong thời kỳ mới cả ở trong và ngoài nước, đối với cả người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài, cũng như người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng tăng cường tình đoàn kết dân tộc, tạo sự ủng hộ và giúp đỡ quốc tế để tăng cường sức mạnh quốc phòng, đấu tranh thắng lợi với các tình huống.”

Sách Trắng Quốc Phòng

Những tín hiệu chuẩn bị tư tưởng cho một biến cố quân sự của Việt Nam trong thời gian gần đây rất ăn khớp với các cuộc vận động dư luận quốc tế và trong nhân dân nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là nơi Trung Hoa muốn chiếm giữ vĩnh viễn.

Bằng chứng rõ rệt nhất là Việt Nam đã tổ chức một Hội nghị Quốc tế về Biển Đông tại Hà Nội trong 2 ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2009. Phần lớn trong số 54 chuyên gia quốc tế tham dự đã đứng về phía Việt Nam để lên án âm mưu bành trướng lãnh thổ và đe doạ an ninh hàng hải của Trung Hoa trong vùng biển này.

Việc làm nổi bật thứ nhì là Việt Nam đã thành lập một website mới vào ngày 2/12/2009 để công bố tất cả các tài liệu lịch sử về “biên giới-lãnh thổ” của Việt Nam, cũng như tất cả các Hiệp ước về biên giới và lãnh hải giữa Việt Nam với Trung Hoa và với hai nước Nam Dương và Cao Miên.

Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nói trong buổi khai mạc website này: “ Đây là kênh thông tin chính thức của Việt Nam cung cấp các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, những thông tin, tư liệu cần thiết khác về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân về biên giới lãnh thổ, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng, bác bỏ những thông tin, lập luận sai trái về vấn đề biên giới lãnh thổ của Việt Nam.”

Tuy ông Khiêm không nói ra, nhưng ai cũng biết Bộ Ngoại giao Việt Nam muốn nói đến những bài viết đã bị đảng CSVN xuyên tạc là “lập luận sai trái” của các tác gỉa người Việt Nam ở trong và ngoài nước chỉ trích chính sách giấu kín thông tin về các “Hiệp ước biên giới trên đất liền” (ký ngày 30 tháng 12 năm 1999) và “Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ” (ký kết ngày 25 tháng 12 năm 2000) giữa Việt Nam và Trung Hoa.

Người dân Việt Nam ở trong nước, kể cả Quốc hội là cơ quan đã phê chuẩn 2 văn kiện này không hề được Nhà nước cho xem bản đồ chia đất và chia biển nên không ai biết còn, mất bao nhiêu.

Mọi người Việt Nam trong và ngoài nước cũng hy vọng nhà nước CSVN, khi lên án “những thông tin, lập luận sai trái về vấn đề biên giới lãnh thổ của Việt Nam” thì cũng muốn ám chỉ đến các websites và báo của Trung Hoa, trong thời gian gần đây đã không ngừng xuyên tạc lịch sử để cổ võ xâm lăng Việt Nam và tung ra nhiều thông tin và lập luận chà đạp lên lịch sử để giành chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đáng tiếc là trước những sự thật phũ phàng như thế mà Phạm Gia Khiêm và Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn không dám hé răng lên án và đòi phía Trung Hoa dẹp bỏ những thông tin sai trái và thù nghịch này.

Song song với việc ra website “biên giới-lãnh thổ” để bảo vệ chủ quyền, vào ngày 8/12/2009 Bộ Quốc phòng Việt Nam còn công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 để xác minh lực lượng phòng thủ, ngân sách quốc phòng và lập trường trên Biển Đông.

Theo lời Nguyễn Chí Vịnh, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng, thì “ngân sách quốc phòng của Việt Nam năm 2008 vào khoảng 27.000 tỉ đồng, chiếm 1,8% ngân sách quốc gia”.

Đây là lần thứ 3 Nhà nước Việt Nam công bố Sách Trắng Quốc Phòng. Ông Vịnh nói: “Tình hình an ninh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường”, nhưng khẳng định: “Việt Nam chủ trương duy trì và phát triển quốc phòng đủ mạnh, kiên trì chính sách quốc phòng mang tính chất hoà bình, tự vệ mà trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân”.

Ông Vịnh tuyên bố với báo chí và các Tùy viên Quân sự nước ngoài ở Hà Nội rằng: “Việt Nam xây dựng quân đội có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật nghiêm, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị hùng hậu, được huấn luyện và trang bị các loại vũ khí ngày càng hiện đại, đủ khả năng bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, các lợi ích quốc gia và chế độ dân chủ nhân dân”.

Báo điện tử ViệtnamNet trích lời ông Vịnh nói tiếp rằng: “Một thách thức nữa chúng tôi cần phải quan tâm, đó là có những thế lực thù địch vẫn sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, kích động lực lượng bên trong chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam”.

Về tình hình tranh chấp ở Biển Đông, ông Vịnh nói: “Tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông cũng gây ra cho quốc phòng Việt Nam những quan ngại và đặt ra những thách thức mới. Các lĩnh vực an ninh phi truyền thống xuất hiện càng ngày càng nhiều cũng đặt ra cho quốc phòng những vấn đề mới cần phải chuẩn bị và đối phó với những thách thức như thiên tai, thảm hoạ, buôn lậu vũ khí, ma túy, buôn người v.v.

Về tình hình phức tạp trên Biển Đông, chúng tôi cho đây là một vấn đề quốc phòng Việt Nam phải quan tâm. Nhưng tôi nghĩ phức tạp trên Biển Đông không dẫn đến một cuộc xung đột quân sự ở khu vực này…Là một trong nhiều nước liên quan đến vấn đề Biển Đông, chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như quốc phòng Việt Nam là kiên trì giải quyết vấn đề Biển Đông bằng giải pháp hoà bình, kiên trì và quyết tâm giữ vững chủ quyền và lãnh thổ dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế cũng như xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó hiểu biết lẫn nhau với những nước láng giềng và những nước liên quan đến vấn đề Biển Đông.”

Lời tuyên bố của ông Vịnh được coi như ăn khớp với cuộc vận động tâm lý của Việt Nam để được quốc tế hậu thuẫn cho lập trường muốn giải quyết cuộc xung đột ở Biển Đông hiện nay bằng giải pháp hoà bình.

Nhưng phiá Trung Hoa thì lại làm như không muốn nghe những lời giải thích của Việt Nam nên vẫn tiếp tục cho thực hiện các cuộc tuần tiễu ở Biển Đông và không ngừng đe doạ các tầu đánh cá của ngư dân Việt Nam. Trung Hoa còn tuyên bố sẽ thực hiện các cuộc tìm kiếm dầu hoả trong khu vực tranh chấp vào năm 2010.

Liệu Việt Nam có chống nổi tham vọng của Bắc Kinh hay không thì còn phải chờ, nhưng sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam là Phùng Quang Thanh sang thăm Hoa Kỳ và Pháp từ ngày 10 đến 20 tháng 12/2009 để thảo luận về hợp tác quốc phòng còn mang một ý nghĩa đáng chú ý hơn những gì Việt Nam đang phải đối phó với Trung Hoa.

Tất cả những sự kiện vừa kể xảy ra đúng vào thời điểm những người Việt Nam ở trong nước kỷ niệm 2 năm ngày hàng trăm Thanh niên, Sinh viên và đồng bào xuống đường ở Sài Gòn (ngày 9/12/2007) và tại Hà Nội (ngày 16/12/2007) chống Tàu cướp Hoàng Sa (1974, từ tay hải quân Việt Nam Cộng Hoà) và toan tính chiếm nốt các đảo còn lại của Trường Sa, sau khi đã chiếm 8 đảo năm 1988.

Rất tiếc và không ai hiểu nổi là tại sao hai cuộc biểu tình yêu nước này lại bị Chính quyền Cộng sản đàn áp và những người tổ chức đã bị Công an truy bắt.

Thái độ nhu nhược này của đảng và nhà nước CSVN đã bị ghi vào lịch sử và sẽ lưu lại đó mãi mãi.

Như vậy, nếu không có nhân dân thì liệu quân đội nhỏ nhoi của đảng CSCVN có bảo vệ nổi lãnh thổ không, hay các kế hoạch đề ra trong Sách Trắng Quốc Phòng 2009 vừa phổ biến chẳng qua cũng chỉ nhằm bảo vệ cho đảng khỏi vỡ trước sức ép của người Phương Bắc đang đào bới bauxite ở Tây Nguyên?

Phạm Trần

10/12/2009

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: